1-min (1)
3-min (1)
2-min (2)
1-min (1)
3-min (1)
2-min (2)
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Bàn là ghế hai trong một

Bàn kết hợp ghế. Thiết kế này vừa có thể làm bàn khi ngồi bệt hoặc có thể làm ghế dài khi ngồi bàn …

Chỉ bán hoặc sản xuất khi thi công toàn bộ
Không bán lẻ

Bàn kết hợp ghế. Thiết kế này vừa có thể làm bàn khi ngồi bệt hoặc có thể làm ghế dài khi ngồi bàn cao.

Bàn kết hợp ghế

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]