1-min (1)
3-min (1)
2-min (2)
1-min (1)
3-min (1)
2-min (2)
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Tram Nguyen

TRÂM NGUYỄN

Architect

Tho Huynh

THƠ HUỲNH

Design manager

Kai Lemmetty

KAI LEMMETTY

Architect – Design

Khuong Nguyen

KHƯƠNG NGUYỄN

Construction manager

Linh Tran

LĨNH TRẦN

Art director

Nhu Tran

NHƯ TRẦN

Virtual

Duong Mai

DƯƠNG MAI

Designer

Loan Tran

LOAN TRẦN

Designer

Hieu Pham

HIẾU PHẠM

Designer

Tram Le

TRÂM LÊ

Designer

Truc Vu

TRÚC VŨ

Designer