ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE
  • Dễ sử dụng: hệ thống quản trị Vcms liên tục được nâng cấp để công việc quản trị website ngày càng dễ dàng hơn.
  • Cấu trúc đồng nhất: các module của website có chung cách bố trí các tính năng. Vì vậy, người quản trị chỉ cần làm quen với việc quản lý một module là có thể dễ dàng sử dụng các module khác.
  • Bảo mật: hệ thống được xây dựng trên công nghệ ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server của Micosoft, có tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.
  • Tính năng cao cấp: hệ thống còn cung cấp các tính năng cao cấp như: thống kê báo cáo, thùng rác, thêm mới nhanh dữ liệu, tối ưu website cho các công cụ tìm kiếm,...

Đăng nhập

Tài khoản
Mật khẩu

Liên hệ ngay với chúng tôi !!