1920
1-slider-desktop-1920×570-1
2-slider-desktop-1920×570-1
1366
1-slider-laptop-1366×406-1
2-slider-laptop-1366×406-1
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Kệ sách áp tường tiết kiệm diện tích

Kệ sách áp tường dùng cho phòng diện tích hẹp, có ít sách  

Chỉ bán hoặc sản xuất khi thi công toàn bộ
Không bán lẻ

Kệ sách áp tường dùng cho phòng diện tích hẹp, có ít sách

Kệ sách áp tường tiết kiệm diện tích