1920
1-slider-desktop-1920×570-1
2-slider-desktop-1920×570-1
1366
1-slider-laptop-1366×406-1
2-slider-laptop-1366×406-1
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Giá để đồ thấp tầng

Giá để đồ thấp tầng đặt ở góc phòng, nơi diện tích hẹp

Chỉ bán hoặc sản xuất khi thi công toàn bộ
Không bán lẻ

Giá để đồ thấp tầng đặt ở góc phòng, nơi diện tích hẹp

Giá để đồ thấp tầng