4
5
6
1
2
3
450
1-slider-desktop-450×134
2-slider-desktop-450×134

Bộ bàn ghế chân đặc biệt

Bộ bàn ghế chân đặc biệt: Bàn có chân tù góc,  bộ 4 ghế chân tam giác bắt chéo

Chỉ bán hoặc sản xuất khi thi công toàn bộ
Không bán lẻ

Bộ bàn ghế chân đặc biệt: Bàn có chân tù góc,  bộ 4 ghế chân tam giác bắt chéo

Bộ bàn ghế chân đặc biệt